مجتمع سروش

ساختمان سبز

1397

-

800 متر مربع

پروژه جاده سازی نیاسر

ساخت و ساز

1400

-

400متر

پروژه بزرگ چکبر

ساخت و ساز

1400

-

1000

پروژه ستوده

ساخت و ساز

1400

-

250متر

پروژه سروش دو (پزشکان)

ساخت و ساز

1400

-

1

پروژه تابنده

ساخت و ساز

1400

پروژه مینو4

ساخت و ساز

1400

-

500متر

پروژه شبنم

ساخت و ساز

1399-1400

پروژه نیلوفر

ساخت و ساز

1400

بارگیری پروژه بیشتر اطلاعاتی وجود ندارد
کاشان - میدان امام حسین - خیابان مدرس - سیاست ده
شنبه - پنجشنبه: 7:00-18:00
© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.