پروژه جاده سازی نیاسر

پروژه جاده سازی نیاسر
شرح

 پروژه مربوط به شهرداری محترم نیاسر می باشد که قرارداد آن در تاریخ 1400/4/20 بین شرکت پدیده سروش وشهرداری نیاسرتنظیم شده است و تا 4 ماه آینده آماده بهره برداری خواهد بود.
این پروژه یک پروژه ی عام المنفع می باشد که شرکت پدیده مسکن سروش بیشتر برای گشایش از مشکل برخی از مردم محترم شهر نیاسر خرسند می باشد

جزئیات
محل: مسیر هتل به نیاسر
سطح: 400متر
سال: 1400
ارزش:
دسته بندی: ساخت و ساز,
کاشان - میدان امام حسین - خیابان مدرس - سیاست ده
شنبه - پنجشنبه: 7:00-18:00
© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.